Scientific Committee

Scientific committee members are recommended by the executive committee and assigned by the Board for each EMOS conference. The members of the scientific committee review the papers submitted to the EMOS conference and the papers to be published in the conference proceedings book. Each paper is evaluated by two reviewers through a double-blind peer review process.

Seven Ağır (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yasin Arslantaş (Central European University)
Cavit Baran (Sabancı Üniversitesi)
Göksel Baş (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Hülya Canbakal (Sabancı Üniversitesi)
Metin Coşgel (University of Connecticut)
Emine Deniz (Sabancı Üniversitesi)
Boğaç Ergene (University of Vermont)
Sinem Erdoğan İşkorkutan (Sabancı Üniversitesi)
Eminegül Karababa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Gürer Karagedikli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Kıvanç Karaman (Boğaziçi Üniversitesi)
Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi)
Özgür Kolçak (İstanbul Üniversitesi)
Elias Kolovos (University of Crete)
Kayhan Orbay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Coşkun Tuncer (University College London)
Aysel Yıldız (Bilgi Üniversitesi)