Organizing Committee

Deniz Armağan Akto
Bora Altay
Göksel Baş
Hasan Çolak
Ömer Gezer
Eminegül Karababa
Burak Karakuş
Eugenia Kermeli
Kayhan Orbay
Hatice Oruç
Halit Serkan Simen