Organizing Committee

Deniz Armağan Akto
Göksel Baş
Hasan Çolak
Selçuk Dursun
Ömer Gezer
Eminegül Karababa
Burak Karakuş
Eugenia Kermeli
Kayhan Orbay
Hatice Oruç
Halit Serkan Simen