Organizasyon Kurulu

Göksel Baş (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Ömer Gezer (Hacettepe Üniversitesi)
Özgür Kolçak (İstanbul Üniversitesi)
Kayhan Orbay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Onur Usta (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)