Ankara Studies Members

Aytek Soner Alpan
Bora Altay
Özge Altunsu
Yasin Arslantaş
Göksel Baş
Ebru Boyar
Gizem M. Çiftçi
N. Işık Demirakın
Fahri Dikkaya
Aleyna Ertürk
Mahir Melih Güneş
İ. Can Hergül (Coordinator)
Eminegül Karababa
Eugenia Kermeli
Figen Kıyak
Kayhan Orbay
Abdürrahim Özer
Özlem Sert
Emine Sökmen
Selim Tezcan
Levend Yücel

ankarastudies@gmail.com