Ankara Studies Members

Aytek Soner Alpan
Bora Altay
Özge Altunsu
Yasin Arslantaş
Berhan Bağdu
Göksel Baş
Ebru Boyar
Feray Coşkun
Gizem M. Çiftçi
N. Işık Demirakın
Fahri Dikkaya
Aleyna Ertürk
Mahir Melih Güneş
İ. Can Hergül (Coordinator)
Eminegül Karababa
Eugenia Kermeli
Figen Kıyak
Ebru Onay
Kayhan Orbay
Rumeysa Orhan
Abdürrahim Özer
Hülya Polat
Özlem Sert
Emine Sökmen
Selim Tezcan
Berker Tunçer
Galip Varoğlu
Sara Nur Yıldız
Levend Yücel

ankarastudies@gmail.com