Askeri Tarih

Askeri Tarih Çalıştayı, Osmanlı Askeri Tarihi üzerine çalışan tarihçileri bir araya getirerek askeri tarihi farklı yönleri ile ele almayı ve verimli bir tartışma ve akademik paylaşım ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalıştay ile askeri tarihin iktisadi, mali, siyasi, sosyal, idari, iaşe, teknoloji, mimari veçheleri ele alınacak, farklı dönemleri çalışan tarihçiler yöntem ve kaynaklarını, bilgi ve bulgularını paylaşacaktır. Çalıştay, askeri tarih çalışmalarına yeni bakış açıları, kavramlar, çalışma sahaları ve sorular üretmeyi ve tarihçiler arasında yeni işbirliği imkanları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Çalıştay 7-9 Haziran Tarihleri arasında Çanakkale’de Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na ait olan Piri Reis Müzesi’nde düzenlenecektir.