Üyelik

“Tarihçiler Derneği “ne üyelik başvurusu için aşağıdaki “üye başvuru formu “nu indirerek mavi mürekkepli kalemle doldurup ıslak imzalı olarak dernek adresine gönderebilirsiniz. Dernek tüzüğü gereğince, derneğimiz üyeliği için üç dernek üyesinin imzalı tavsiye mektubu da başvuruya eklenmelidir. Dernek Yönetim Kurulu’nun müracaatı değerlendirme ve kabulü üzerine size geri iletilen formda dernek üyeliğine kabulünüzü ıslak imzalı olarak tebellüğ ve dernek üyelik koşullarını kabul ederek dernek üyesi olabilirsiniz.

(E-imza veya mobil imza sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aşağıdaki dernek kütük numarasını kullanarak e-devlet üzerinden üyelik başvuru formlarını iletebilirler.
Kütük Numarası: 06-150-187)

 

For membership application to the “Historians Association”, you can download the “member application form” below, fill it in with a blue ink pen and send it to the association’s address with wet signature. A letter of recommendation signed by three members of the association must be attached to the application in accordance with the association’s statute. Upon the evaluation and acceptance of the application by the Board of the Association, you can become a member of the association by notifying your acceptance -with wet signature- and by declaring your acceptance of the conditions of association membership in the form sent back to you.

(Turkish Citizens who have e-signature or mobile signature can submit their membership application forms via e-government gateway using the registry number of our Association given below.
Association Registry Number: 06-150-187)

Üyelik Formu