Katılımcılar

Göksel Baş (Arş. Gör) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Mehmet Fatih Baş
(Dr. Öğr. Üyesi) MSÜ Kara Harp Okulu

Hümeyra Bostan Berber
(Dr. Öğr. Üyesi) Marmara Üniversitesi

Barış Borlat
(Doç Dr) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Okan Büyüktapu
(Dr. Öğr. Üyesi) Ege Üniversitesi

Feridun Emecen
(Prof. Dr) 29 Mayıs Üniversitesi

Hakan Engin
(Dr. Öğr.Üyesi) İstanbul Aydın Üniversitesi

Fatma Erdim
(Arş. Gör) İstanbul Üniversitesi

Cengiz Fedakar
(Doç.Dr) Trakya Üniversitesi

Vural Genç
(Doç. Dr.) Bitlis Eren Üniversitesi

Ömer Gezer
(Doç Dr) Hacettepe Üniversitesi

Turgay Koçak
(Dr. Öğr. Üyesi) MSÜ Deniz Harp Okulu

Özgür Kolçak
(Doç Dr) İstanbul Üniversitesi

Evren Mercan
(Doç.Dr.) MSÜ Atatürk Stratejik Arş. LEE

Kayhan Orbay
(Prof. Dr) ODTÜ

Hatice Oruç
(Prof. Dr) Ankara Üniversitesi

Serkan Osmanoğlu
(Dr. Öğr. Üyesi) MSÜ Fatih Harp Tarihi Arş. Ens.

Hamide Burcu Özgüven
(Prof. Dr.) Trakya Üniversitesi

Bünyamin Punar
(Arş. Gör.) Sakarya Üniversitesi

Kadir Purde
(Dr. Öğr Üyesi) Bandırma Üniversitesi

Mehmet Solak
(Doç. Dr) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Muhsin Soyudoğan
(Dr. Öğr. Üyesi) Gaziantep Üniversitesi

Kahraman Şakul
(Prof. Dr) İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Onur Usta
(Dr. Öğr. Üyesi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Abdulhadi Uysal
(Arş. Gör.) İstanbul Üniversitesi

Hakan Yazar
(Dr. Arş. Gör.) Hitit Üniversitesi

Gülay Yılmaz
(Prof. Dr.) Akdeniz Üniversitesi