Çalıştaylara Dair

Tarihçiler Derneği, Çanakkale’de her yıl farklı bir tema üzerine tematik çalıştaylar düzenliyor. Her çalıştay belirli bir temaya odaklanıyor ve bu tema etrafında araştırma sorularını çeşitlendirmeyi, akademisyenler arasında işbirliği ve araştırma bulgularının paylaşımı için bir ortam yaratıyor. Dernek, böylece yeni yöntemler, kaynaklar ve bulgular ışığında tarih çalışmalarına yeni bakış açıları ve çalışma sahaları kazandırarak Türkiye’de ve Dünyada tarihçiliğin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.